Do przyjaciół „Poradnika” i jego czytelników

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1907 s. 137-138