Polska a Moskwa w XVII wieku w świetle nazw geograficznych (na podstawie pamiętników)

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 7/2008 s. 93-106
Dział: Artykuły i rozprawy