Książki polskie do czytania w szkołach pospolitych [Szkółka dla młodzieży, cz. 1, Lwów 1906; Pierwsza książka do czytania, Lwów 1905; Druga książka do czytania, Lwów 1905]

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 1/1908 s. 5-7
Dział: Rewizja językowa książek szkolnych