1. [... rozdźwięk między gramatyką a mową żywą]

Adela Eisenberg

Poradnik Językowy 1/1908 s. 7-8
Dział: Zapytania i odpowiedzi