W sprawie pisowni prof. Kryńskiego

Jan Stapecki

Poradnik Językowy 2/1908 s. 25-25
Dział: W sprawie pisowni prof. Kryńskiego

Wyrażenia:
osnowa