Pisownia grodzieńska ["Kurier Litewski" nr 2, z 3 stycznia 1908, s. 2]

Poradnik Językowy 2/1908 s. 30-30
Dział: Rozmaitości