Określenia przyimkowe a przysłówkowe. (Jedna ze spraw niejasnych w naszej składni)

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 3/1908 s. 34-37
Dział: Artykuły