Uwagi o języku polskiej polityki po roku 1989

Kazimierz Ożóg

Poradnik Językowy 8/2008 s. 16-36
Dział: Artykuły i rozprawy