Odpowiedź Redaktora

R. [Roman] Zawiliński

Poradnik Językowy 3/1908 s. 45-46
Dział: W sprawie pisowni prof. Kryńskiego

Wyrażenia:
osnowa-n-ny-ow/-ew-owy