Przesuwanie się końcówek przypadkowych. (Mianownik i wołacz imion chrzestnych zdrobniałych)

Jan Magiera

Poradnik Językowy 5/1908 s. 69-71
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-ik/-yk