Formy: osobowa, rzeczowa i zbiorowa

Jan Stapecki, [Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1908 s. 76-78
Dział: Roztrząsania