Skąd powstało wyrażenie spuścić nos na kwintę?

Jan Stapecki

Poradnik Językowy 5/1908 s. 78-79
Dział: Wyjaśnienie