Karol Appel, Język i społeczeństwo. (Odczyty naukowe Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych), Warszawa 1908; Stanisław Szober, O podstawach psychicznych zjawisk językowych , Sprawozdanie Szkoły Realnej im. Staszica za r. 1906/1907, Warszawa 1907]

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 5/1908 s. 79-80
Dział: Nowe książki