2. Najpółnocniejszy

Kazimierz Króliński

Poradnik Językowy 6/1908 s. 95-96
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
najpółnocniejszy