Wincenty Kosiakiewicz, Z powrotem. Pamiętnik współczesnego człowieka, Warszawa 1908; Leonidas Andrejew, Judasz Iskariota i inni, przeł. z ros. Leo Belmont, Warszawa 1908; Roman Borwicz, Quart d'heure du diable, Warszawa 1908; Z przeważnej części piśmiennictwa polskiego...

Ign. [Ignacy] Charszewski

Poradnik Językowy 7/1908 s. 103-106
Dział: Pokłosie (z dzieł)