Przyczynek do słownictwa gwarowego głównie z Kociewia (p. dialekty zachodnio-prus. Nitscha)

ks. K. [ks. Kaniecki]

Poradnik Językowy 7/1908 s. 107-108
Dział: Skarbonka