Julia Unszlicht-Bernsteinowa, Organizacja oświaty powszechnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w zarysie, Warszawa 1907

Zygm. Stankiewicz [Zygmunt Stankiewicz]

Poradnik Językowy 8/1908 s. 117-118
Dział: Pokłosie (z dzieł)