1. Kałdun - odwłok - tułów

Adam Braun

Poradnik Językowy 8/1908 s. 120-121
Dział: Roztrząsania