Z "Kuriera Warszawskiego" [27 maja, 17, 21 czerwca, 25 lipca 1908, nr 146, 166, 170, 204]

Jan Stapecki, Red.[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1908 s. 122-125
Dział: Objaśnianie odpowiedzi