Ze starej gramatyki

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1908 s. 126-126
Dział: Rozmaitości