Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa 2007

Marta Piasecka

Poradnik Językowy 8/2008 s. 97-100
Dział: Recenzje