[Adolf Hipolit Taine, Podróż po Włoszech, przetłum. [z franc. ] Antoni Sygietyński, Warszawa 1908; "Chimera"]

K. Nowicki

Poradnik Językowy 9/1908 s. 141-143
Dział: Wzory języka