1. Motorowy - ruchmistrz?

L. L.

Poradnik Językowy 10/1908 s. 150-150
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
motorowy/ruchmistrz