Franciszek Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia, Warszawa 2007

Beata K. [Katarzyna] Jędryka

Poradnik Językowy 8/2008 s. 100-103
Dział: Recenzje