Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w roczniku VIII „Poradnika”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1908 s. 154-156