1. Alfred Konar, W syrenim grodzie. Powieść, Warszawa 1909

L. L.

Poradnik Językowy 1/1909 s. 8-9
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
że