"Rocznik Slawistyczny", wydany przez Jana Łosia, Leona Mańkowskiego, Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego, t. I, Kraków 1908

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 1/1909 s. 14-16
Dział: Nowe książki