Z „Nowej Reformy” ["Nowa Reforma" 1908, nr 75, 444, 468, 498, 513, 524, 532, 568]

B. [Bohdan] Dyakowski

Poradnik Językowy 2/1909 s. 26-27
Dział: Pokłosie (z czasopism)