Z "Kuriera Warszawskiego"' z r. 1908

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1909 s. 29-31
Dział: Objaśnienia odpowiedzi