Słowniczek najpospolitszych rusycyzmów, zebrał Ludwik Czarkowski, Wilno 1909

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 2/1909 s. 32-32
Dział: Nowe książki