Słowa i słówka. Język polityki – polityczny czy niepolityczny?

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 8/2008 s. 94-95
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki