Z przeszłości wyrazów: pchła i płeszka

Henryk Ułaszyn

Poradnik Językowy 3/1909 s. 33-38
Dział: Artykuły