Wyrazy i zwroty drukowane w lwowskim „Dzienniku Polskim” ["Dziennik Polski" 1908, nr 608 (ostatni); 1909, 2-7 stycznia]

ong. [Norbert Golichowski]

Poradnik Językowy 3/1909 s. 42-44
Dział: Pokłosie (z czasopism)

Wyrażenia:
mieć miejsce