Motorowy czy motorniczy?

Jan Rzewnicki

Poradnik Językowy 3/1909 s. 44-44
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
motorniczy/motorowy