Objaśnienia odpowiedzi [w "Kurierze Warszawskim" r. 1908, "Głosie Warszawskim" z r. 1908]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1909 s. 58-59
Dział: Objaśnienia odpowiedzi