O szczególnych upodobaniach. Łączliwość i semantyka przymiotnika szczególny w języku polskim

Anna Kisiel

Poradnik Językowy 9/2008 s. 42-53
Dział: Artykuły i rozprawy