Narzecze śląskie ["Dziennik Cieszyński" z 3 kwietnia 1909, nr 76]

Wł. [Władysław] Górnikiewicz

Poradnik Językowy 9-10/1909 s. 143-146
Dział: Rozmaitości