1. Wstęp. 2. O zdaniu i jego częściach

R. [Roman] Zawiliński

Poradnik Językowy 1/1911 s. 8-12
Dział: Kurs praktyczny gramatyki języka polskiego