Witold J. Byszewski, Korespondencja handlowa. Podręcznik do użytku szkół handlowych, Warszawa 1909

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1911 s. 16-16
Dział: Nowe książki