Miejsce apelatywizacji we współczesnych badaniach językoznawczych

Renata Kucharzyk

Poradnik Językowy 9/2008 s. 54-63
Dział: Artykuły i rozprawy