7. Zrobić stół a zrobić doktorat? 8. Mrzonka czy mżonka? 9. Stawiać czy kłaść znaki pisarskie? 10. Z Nowym Rokiem - czy od Nowego Roku? 11. Błogosławieństwo osobowe a rzeczowe. 12. Spółka a towarzystwo? 13. Reklamacja czego czy o co?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1911 s. 53-56
Dział: Roztrząsania