Konferencja Pragmatyczne aspekty tekstu i dyskursu

Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys

Poradnik Językowy 9/2008 s. 64-68
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki