Najważniejsze rusycyzmy, wybrane z "Kuriera Polskiego" (grudz. 1910 r., stycz., luty 1911 r.)

Bronisław Trojanowski

Poradnik Językowy 5/1911 s. 73-77
Dział: Pokłosie (z czasopism)