Erika Worbs, Andrzej Markowski, Andreas Meger, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen,, Wiesbaden 2007

Magdalena Przygudzka

Poradnik Językowy 9/2008 s. 72-77
Dział: Recenzje