Artur Passendorfer, Słownik ortograficzny, na podstawie uchwał Akademii Umiejętności, Warszawa 1911

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 8/1911 s. 131-132
Dział: Nowe książki