Mirosław Bańko, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, Warszawa 2008

Jowita Latko

Poradnik Językowy 9/2008 s. 77-80
Dział: Recenzje