W cześć Zygmuntowi Krasińskiemu

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1912 s. 17-17