Słowotwórstwo Z. Krasińskiego

R. [Roman] Zawiliński

Poradnik Językowy 2/1912 s. 18-20
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ny-anywszech-arcy--ica/-yca