Nowe oblicze bezżenności. Singiel jako zjawisko społeczne i językowe

Marta Chojnacka [Marta Chojnacka-Kuraś]

Poradnik Językowy 9/2008 s. 81-88
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów