»Prace Filologiczne», wydawane przez A. A. Kryńskiego, t. VII, [z. 2, 1911]

T.

Poradnik Językowy 3/1912 s. 47-48
Dział: Nowe książki